Jdi na obsah Jdi na menu
 


Transformace

11. 9. 2014

 

TRANSFORMACE            
pobytových zařízení sociálních služeb Pardubického kraje
O co jde?
V Pardubickém kraji vzniká plán změn  pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby s rozumovým postižením, který má za cíl poskytovat tyto služby v budoucnu v běžném prostředí - ve městě či na venkově – způsobem více podobným životu lidí v běžných domácnostech. Tyto změny se plánují také pro Domov pod hradem Žampach. Nejedná se o rušení služeb, ale o změnu podmínek a způsobu jejich poskytování.
Proč změny?
V  našich zařízeních jsou uživatelé sociálních služeb, kteří by mohli mít s naší podporou kvalitnější život mimo stávající klasické velkokapacitní ústavní pobytové zařízení. Česká republika se hlásí k  právům osob se zdravotním postižením - možnosti jejich volby kde a s kým žít (Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením).
Jaké změny jsou plánovány v Domovu pod hradem Žampach?
Po roce 2016 by se měla část uživatelů služeb postupně v několika víceletých etapách přemístit do nových domácností – umístěných v samostatných bytech a domcích, a to v přiměřené vzdálenosti od obce Žampach. Na Žampachu by měla být nadále poskytována pobytová sociální služba ve stávajících domácnostech umístěných v domcích a bytech. Také zámecký areál by měl nadále sloužit jako zázemí pro aktivizační, pracovní a terapeutické činnosti uživatelů služeb a další i nepobytové sociální služby.
Jaké jsou naše zkušenosti s transformací?
S obdobnou změnou máme pozitivní zkušenost u několika klientů, kteří získali možnost žít v běžných bytech ve městě Letohrad - ve službě chráněné bydlení.
Jaké jsou naše očekávání?
V Domově pod hradem Žampach jsou v současné době poskytovány kvalitní pobytové sociální služby. Další rozvoj této kvality do budoucna, překonání zbytků ústavního charakteru péče, vyžaduje další změny. Zapojení Domova pod hradem Žampach stejně tak jako ostatních pobytových zařízení Pardubického kraje do procesu transformace v ČR zajistí podmínky pro novou vyšší kvalitu života zdravotně postiženým uživatelům služeb. Počítáme s tím, že pro určitou část stávajících uživatelů pobytových služeb a pro některé činnosti a sociální služby bude nadále areál na Žampachu využíván. Zámecký areál a parky zůstanou v budoucnu nadále veřejnosti přístupné.
                                                      PaedDr. Luděk Grätz , ředitel domova
                  V Žampachu dne 23.8.2014
Více informací www.uspza.cz/transformace