Jdi na obsah Jdi na menu
 


Konference "Budoucnost"

9. 11. 2012

KONFERENCE BUDOUCNOST

9. listopadu 2012 se v Praze konala celostátní konference na téma Budoucnost lidí s mentálním postižením a jejich rodin, kterou pořádala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice.

Ústředním tématem této konference bylo stárnutí lidí s mentálním postižením a stárnutí rodičů a pečovatelů.

Na konferenci vystoupil Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením. V jeho příspěvku zaznělo, že v dnešní době se Rada snaží udržet to, co se jí podařilo pro ZP získat. Díky Radě by se měl vrátit Institut osoby zdravotně postižené, kdy zaměstnavatel dostává za zaměstnání osoby ZP příspěvek. Prezentoval svůj negativní postoj k sKartě - nikde na světě neexistuje spojení platební karty s průkazem ZTP. Byl nadnesen problém, kdy mentálně postižený  sKartu, kterou bude používat např. v dopravních prostředcích ztratí a tím vlastně i platební kartu. Pan Krása poradil - při převzetí sKarty požádat o převod peněz na svůj účet a sKartu neaktivovat v bankomatu. Dále upozornil, že správní řízení při přiznávání inv.důchod, příspěvků na péči atd. se dle jeho informací místo zákonných 3 měsíců protahuje třeba i na 10 měsíců. Další informací bylo, že zdravotně postižených v naší populaci je 10%.

Tomáš Kučera z katedry demografie UK ukázal na grafech stárnutí naší populace. Kritizoval  druhý pilíř důchodové reformy, který je špatně nastaven a není ani v konceptuální rovině vyřešena otázka, kdo a kde bude fyzicky zajišťovat péči o seniory a postižené ( s prodlužujícím věkem, bude stoupat i počet ZP).

Jiří Slaměník z republikového výboru SPMP prezentoval dotazníkové šetření v rodinách s mentálně postiženým členem k otázce "situace starších lidí mentálně postižených a jejich rodin v ČR". Z šetření vyplynulo, že je mnoho rodičů, kteří před tím, co bude s jejich dětmi až se o ně nebudou moci postarat, zavírají oči. Jeho grafy doplnila Petra Nováková SPMP rozhovory s lidmi s mentálním postižením a jejich rodinami.

Vize 83ti letého rodiče mentálně postižených dětí:  "Děti by měly odcházet z domu mezi  20 a 30 rokem, aby rodiče viděli, jak se dětem daří a mohli se po letech starání, věnovat i sami sobě. Děti by neměly být svědky umírání svých rodičů.

Dalšími vystupujícími byli poskytovatelé služeb pro starší mentálně postižené.                       Ladislav Adámek nás seznámil s koncepcí bydlení v Domově Laguna Psáry, v tomto domově jsou ubytováni rodiče nad 65let se svými postiženými dětmi. O své zkušenosti s bydlením starších mentálně postižených se s námi podělili i Miloslava Vlková z Centra služeb Hvozdy a Jakub Dvořák z Centra služeb Slunce všem Unhošť.

Maroš Matiaško právník z Ligy lidských práv nás upozornil, že novela Občanského zákoníku se bude týkat i nás. Od 1.ledna 2014 se změní pojem " zbaven způsobilosti k právním úkonům" na " omezení svéprávnosti". Do 1.1.2017 by soudy měly opět posoudit rozsah omezení a vyjmenovat, k čemu není posuzovaný způsobilý.                                                      Novinkou v občanském zákoníku bude i "předběžné prohlášení - závěť mezi živými", kterým bude člověk moci vyjádřit svoji vůli, jak chce spravovat své záležitosti v době, kdy nebude schopen (Alzheimer apod.)

Následovaly Workshopy a shrnutí konference přednesla Camille Latimier.

Za naši organizaci se zúčastnily Mirka Menzlová a Hana Szobonyová